28 feb 2003 16:00

Strijd tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door Brussel-Nationaal

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies door de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende een geluidsisolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal (*).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies door de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende een geluidsisolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal (*).

Het beheer van dit geluidsisolatieprogramma zal verzekerd worden door twee naamloze vennootschappen die BIAC zal oprichten voor dit doel. Eén firma zal instaan voor de uitvoering, de andere voor de financiering. De financiering zal gedekt worden door een vergoeding die zal worden opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt eveneens de verkiesbaarheidscriteria en stelt de regels voor de bepaling van de betrokken zones vast. Het geluidsisolatieprogramma maakt deel uit van een algemeen strijdplan tegen de nachtelijke geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat plan bevat in het bijzonder maatregelen inzake de vluchtroutes en -procedures, emissie- en immissienormen, het maximum aantal nachtvluchten, ruimtelijke ordening en urbanisatie. Het werd uitgewerkt, goedgekeurd en bevestigd door het Overlegcomité op 19 juli 2002, 29 november 2002 en 14 januari laatstleden. (*) op punt gesteld in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Regering en goedgekeurd op 19 juli 2002.