11 okt 1996 17:00

Strijd tegen de hormonen: stand van zaken De Ministerraad nam kennis v
an de tussentijdse balans die werd opgemaakt i.v.m. de strijd tegen he
t illegaal gebruik van hormonen in de vetmesterij van runder