29 mei 2009 12:28

Strijd tegen de luchtvervuiling

Actieplan 2009-2012: federale bijdrage tot de strijd tegen de luchtvervuiling

Actieplan 2009-2012: federale bijdrage tot de strijd tegen de luchtvervuiling

De ministerraad heeft het 'Actieplan 2009-2012: federale bijdrage tot de strijd tegen de luchtvervuiling' goedgekeurd dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft voorgesteld. Het gaat om het eerste plan waarin de stofdeeltjes en binnenluchtvervuiling aan bod komen. Het behandelt de verschillende verontreinigende stoffen, de verschillende effecten en bronnen, diffuus en mobiel en de binnen- en buitenlucht.

De federale bijdrage is een aanvulling en een ondersteuning van die van de gewesten. Samen vormen ze een geheel van acties voor de bescherming van de luchtkwaliteit die tegemoet komen aan de internationale en Europese verbintenissen.   

Het actieplan bestaat uit zes krachtlijnen:

  • transversale maatregelen
  • de duurzame mobiliteit van personen en het transport van duurzame goederen bevorderen
  • prestaties van motoren
  • de milieukwaliteit van energieproducten verbeteren
  • meer milieuvriendelijke warmteproductie van de huishoudens
  • meer milieuvriendelijk ontwerp en onderhoud van de woning