05 jun 2009 13:29

Strijd tegen de sociale fraude

Goedkeuring van het strategisch plan 2009 van de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

Goedkeuring van het strategisch plan 2009 van de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

De ministerraad heeft het strategisch plan 2009 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de arbeidsinspectie zullen uitvoeren om de sociale fraude tegen te gaan en de illegale twerkstelling, een van de meest zichtbare aspecten ervan, te bestrijden. Het plan hangt samen met het actieplan voor de fiscale en sociale fraudebestrijding. De twee plannen vullen elkaar dus op sociaal vlak aan.

Het strategisch plan 2009 streeft naar efficiëntie in de strijd tegen de sociale fraude en naar een gelijkwaardige behandeling van de gecontroleerde personen. Zijn doelsteliingen zijn:

  • de zichtbare fraudefenomenen bestrijden
  • de sociale engineering bestrijden 
  • een professionele communicatie verzekeren 
  • de sociale fraude meten en de oorzaken aangeven
  • de onrechtstreekse gevolgen van controles meten

Voor 2009 voorziet het plan dat alle arrondissementscellen voldoende positieve controles moeten behalen. De SIOD streeft naar efficiëntere controles en zet een stap naar een uniformere toepassing van de sociale reglementering in België.