17 jan 2003 16:00

Strijd tegen fraude en criminaliteit

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur toekent aan een beperkt aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur toekent aan een beperkt aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Dit voorontwerp beoogt de versterking van de strijd tegen de fraude op het vlak van de douane en accijnzen en tegen de criminaliteit, meer bepaald de georganiseerde criminaliteit, alsook de illegale immigratie en de mensenhandel. Het toekennen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen zal bijdragen tot de ontwikkeling van een meer efficiënte samenwerking van de diensten van de Administratie der douane en accijnzen met de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten, zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak. Het is de bedoeling om een verbinding te leggen tussen de gerechtelijke, douane- en politiële structuren en zeker niet om een nieuwe politiedienst op te richten. Daarom zal slechts een klein aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, aangeduid omwille van hun specialisatie en hun functies, met deze hoedanigheid worden bekleed.