05 apr 2004 17:00

Strijd tegen internationale kindontvoeringen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Ministerraad een reeks concrete maatregelen genomen in het kader van de internationale kindontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Ministerraad een reeks concrete maatregelen genomen in het kader van de internationale kindontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht.

Na afloop van de ronde tafel die op 14 maart 2003 werd georganiseerd over de internationale kindontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht, bleek dat een versterking van de verschillende instanties die zich met deze problematiek bezighouden onontbeerlijk was. De Ministerraad ging akkoord met de oprichting van : 1. een interministeriële coördinatiecel (Justitie en Buitenlandse Zaken) om de strijd tegen de internationale kindontvoeringen doeltreffender te maken 2. een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde federale overheden en eventueel experten, psychologen en bemiddelaars. Deze groep werd belast met het uitwerken van voorstellen die, vervolgens, worden bestudeerd door de interministeriële coördinatiecel en, daarna, worden overgemaakt aan de Ministerraad. Bovendien werden concrete maatregelen beslist om de ouders die het slachtoffers zijn van de ontvoering van hun kinderen door hun ex-partners beter bij te staan en om de bilaterale onderhandelingen met de betrokken landen te intensifiëren.: Oprichting van het enig loket Binnen de FOD Justitie zal in de maand juni een enig loket worden geopend. Hier zal alle informatie in verband met internationale kindontvoeringen (ook op preventief vlak) en met grensoverschrijdend bezoekrecht worden gecentraliseerd. Het loket zal gedurende de ganse dag toegankelijk zijn voor alle personen en organisaties die betrokken zijn bij de problematiek. Er wordt ook een enig telefoonnummer voorzien. Magistraten van wacht die 's avonds en in de weekends door de politie zouden worden opgeroepen voor een dringend geval, zullen een beroep kunnen doen op een referentiepersoon binnen de FOD Justitie. Versterking van de interministeriële coördinatiecel Justitie/Buitenlandse Zaken De regering voorziet een versterking van de cel met 2 adjunct-raadgevers/juristen, 2 gegradueerden in de rechten en 2 psychologen. Die versterking was nodig: het werk binnen de Europese Unie en binnen de Conferentie van Den Haag neemt steeds toe. Daarnaast zullen binnenkort de bilaterale onderhandelingen, zoals die reeds plaatsvonden met Marokko ook met landen als Algerije, Egypte en Libanon worden opgestart. Bovendien wordt deze cel belast met een steeds toenemend aantal ontvoeringen en gevallen van grensoverschrijdend bezoekrecht.