11 dec 2015 15:07

Strijd tegen misbruik van fictieve adressen door gerechtigden van sociale prestaties - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude en Privacy Bart Tommelein in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de controle op het misbruik van fictieve adressen voor de gerechtigden van sociale prestaties.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt de programmawet van 29 maart 2012. Het stelt een maatregel in waarmee distributienetbeheerders en de nutsbedrijven bepaalde gegevens automatisch en elektronisch kunnen doorsturen naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Het gaat om gegevens van waterverbruik, gas en elektriciteit en ook om adressen van bepaalde particulieren. Deze gegevens zijn een extra indicator om domiciliefraude te bestrijden. 

Alleenstaanden krijgen normaal een hogere sociale uitkering dan samenwonenden. Sommige sociaal verzekerden geven daarom een fictief adres op om een hogere uitkering te ontvangen. Het voorontwerp van wet wil misbruik van fictieve adressen controleren en sociale fraude beter bestrijden.