17 sep 2021 18:46

Strijd tegen producten voor eenmalig gebruik en bevordering van herbruikbare producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen (2015/720 en 2019/904), met als doel de strijd tegen kunststoffen voor eenmalig gebruik en de schadelijke verspreiding ervan in het milieu, met speciale aandacht voor het aquatische en mariene milieu.

Dit ontwerp heeft momenteel alleen betrekking op kunststofproducten voor eenmalig gebruik die onder de twee richtlijnen vallen. Het bevat ook nationale bepalingen om het hergebruik van glazen flessen met statiegeld te vergemakkelijken, door de voorwaarden te specificeren waaraan de op deze flessen aangebrachte etiketten moeten voldoen om gemakkelijk te kunnen worden verwijderd.

Richtlijn 2015/720 heeft tot doel het gebruik van lichte plastic zakjes te verminderen en biedt de lidstaten de mogelijkheid een aantal van deze zakjes te verbieden.

Richtlijn 2019/904 beoogt:

  • het verbruik van bepaalde wegwerpartikelen te verminderen en te verbieden
  • oxo-afbreekbare kunststoffen te verbieden
  • de verplichting in te voeren dat doppen en deksels op bepaalde recipiënten bevestigd moeten blijven
  • een markering voor een reeks plastic producten voor eenmalig gebruik in te voeren
  • een verplicht percentage gerecycleerd materiaal voor PET-flessen in te voeren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.