10 dec 2019 12:47

Stroom aan meldingen over Jeff Hoeyberghs

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt een uitzonderlijk groot aantal meldingen naar aanleiding van de presentatie van Jeff Hoeyberghs.

Sinds maandagavond ontvangt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een groot  aantal meldingen naar aanleiding van een presentatie van Jeff Hoeyberghs vorige week woensdag 4 december 2019. Deze presentatie werd georganiseerd door een erkende studentenkring aan de Universiteit Gent.

Het hoge aantal meldingen, meer dan 300 op het moment van schrijven, toont overtuigend de grotere maatschappelijke gevoeligheid voor de problematiek van seksistische discours aan.

Het Instituut neemt deze meldingen ten harte en onderzoekt ze in het licht van de Gender- en Seksismewet. Tijdens het lopende onderzoek zal het Instituut niet verder communiceren over deze zaak.

Meer informatie kan geraadpleegd worden op http://igvm-iefh.belgium.be.