21 jul 2023 10:44

Structurele financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het invoeren van een dotatie ter ondersteuning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De voorziene sluiting van de kerncentrales in de komende jaren zal een significante negatieve budgettaire impact hebben voor het FANC aangezien het agentschap momenteel voor meer dan de helft gefinancierd wordt door heffingen in verband met de exploitatie van de kerncentrales. De voorziene sluiting van de kerncentrales zal ervoor zorgen dat het grootste gedeelte van deze heffingen wegvalt terwijl het grootste deel van de activiteiten van het FANC nog steeds moet worden uitgevoerd.

Daarom wordt voorgesteld om met ingang van 2026 een jaarlijkse overheidsdotatie aan het FANC toe te kennen. 

De minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met de verdere uitwerking van de invoering van de dotatie en het noodzakelijke toezicht.