31 mrt 2004 19:00

Structurele maatregelen in de strijd tegen de autozwendel

Op dit moment bestaat er een vermoeden dat voertuigen of wrakken op frauduleuze manier geëxporteerd worden. Meer bepaald worden de volgende problemen vastgesteld:
- de milieudoelstelling over afgedankte voertuigen wordt niet bereikt;
- voertuigen kunnen niet naar behoren worden opgevolgd omdat de bestemming van het voertuig niet gekend is en exportgegevens grotendeels ontbreken;
- voertuigen, voornamelijk wrakken en geëxporteerde voertuigen, kunnen ongemerkt een valse identiteit krijgen of door "valse particulieren" worden aangeboden;
- de huidige regelgeving stelt duidelijk dat de laatste eigenaar van een voertuig het inschrijvingsbewijs naar de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) moet teruggestuurd worden, maar dit gebeurt niet altijd. Inschrijvingsbewijzen kunnen verkocht worden om te dienen voor autozwendel.

Op dit moment bestaat er een vermoeden dat voertuigen of wrakken op frauduleuze manier geëxporteerd worden. Meer bepaald worden de volgende problemen vastgesteld: - de milieudoelstelling over afgedankte voertuigen wordt niet bereikt; - voertuigen kunnen niet naar behoren worden opgevolgd omdat de bestemming van het voertuig niet gekend is en exportgegevens grotendeels ontbreken; - voertuigen, voornamelijk wrakken en geëxporteerde voertuigen, kunnen ongemerkt een valse identiteit krijgen of door "valse particulieren" worden aangeboden; - de huidige regelgeving stelt duidelijk dat de laatste eigenaar van een voertuig het inschrijvingsbewijs naar de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) moet teruggestuurd worden, maar dit gebeurt niet altijd. Inschrijvingsbewijzen kunnen verkocht worden om te dienen voor autozwendel.

De Minister van Mobiliteit Bert Anciaux, zal in samenspraak met een technische werkgroep 'inschrijvingsprocedure voertuigen' en in samenspraak met de Ministers bevoegd in deze materie, een werknota voorleggen aan de eerste Ministerraad in oktober 2004. Deze nota omvat: * Een analyse van de voor- en nadelen van de huidige inschrijvingsprocedure; * Een vergelijking van het Belgische systeem met dat van de buurlanden; * Voorstellen tot verbetering van het huidig inschrijvingssysteem en hun budgettaire impact; * Een objectieve studie met betrekking tot de haalbaarheid en opportuniteit van een nieuwe inschrijvingsprocedure waarbij de nummerplaat het voertuig volgt, en de budgettaire impact hiervan. Op basis van deze nota zal de Ministerraad beslissen tussen het huidige systeem of de invoering van een nieuw systeem waarbij de nummerplaat het voertuig volgt. De Minister van Mobiliteit wordt ermee belast om ten laatste op de eerste Ministerraad van 2005 een chronologisch Actieplan voor te leggen. Voor het einde van de legislatuur moet er een performant en efficiënt inschrijvingssysteem zijn dat maximaal autozwendel voorkomt.