04 apr 2003 17:00

Studenten van het hoger onderwijs.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) over de verplichte geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) over de verplichte geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Dit ontwerp voorziet de schrapping van de verwijzing naar een erkenning, oprichting of subsidiëring door een Gemeenschap. Dit kadert in de voorwaarden tot erkenning van de hoedanigheid van student van het hoger onderwijs. Het blijkt immers dat een aantal onderwijsinstellingen niet zijn opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap. Hierdoor kwamen deze instellingen niet meer in aanmerking om de hoedanigheid van student van het hoger onderwijs tot te kennen, dit sinds de hervorming van de verzekerbaarheid. (*) tot aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.