31 mrt 2021 13:12

Studentenarbeid in 2020: vooral kleinere jobs kregen klappen, maar meer werk in zorgsector en land- en tuinbouw

De coronamaatregelen en de sluiting van economische sectoren hebben ook hun invloed op de tewerkstelling van studenten in 2020. Zo waren 11% minder jongeren aan het werk en werden er 8 miljoen (-7,6%) minder uren gepresteerd. Maar in deze coronatijd waren studenten wel meer actief in de zorgsector (+19 %) en de land- en tuinbouw (+27%).

Minder jobstudenten

De meest recente cijfers geven aan dat er in 2020 net geen 500.000 jongeren hebben gewerkt als jobstudent. Dat zijn er 62.000 minder dan in 2019 (-11%) De oorzaak daarvoor ligt voor de hand. Als een gevolg van de corona-epidemie, moesten vanaf maart heel wat sectoren verplicht de deuren sluiten, hun activiteiten terugschroeven of overgaan op telewerk.

Aantal jobs daalt sterk

Het aantal jobs daalde in het tweede kwartaal met 33% (-125.000), in het derde kwartaal (de zomer, traditioneel hét seizoen voor studentenjobs) nog met 14% (-79.000). Voor het vierde kwartaal zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar. Voorlopige cijfers wijzen daar op een daling van ongeveer 14% (-45.000). Die daling is dus veel minder sterk dan in het tweede kwartaal, ondanks de tweede lockdown.

Aantal uren: kleinere daling

Alle studenten samen hebben in 2020 96 miljoen uren gewerkt, dat is 7,9 miljoen uren (-7,6%) minder dan in 2019. In het tweede kwartaal was er een vermindering met 25%, in het derde met nog maar 4%, en in het vierde kwartaal ook maar met 5% (voorlopige cijfers). Het gemiddelde aantal gewerkte uren per student steeg zelfs, van 185 in 2019 naar 192 in 2020.

Dat het aantal uren minder sterk daalt dan het aantal jobs, geeft aan dat vooral de kleinere studentenjobs (korte duur, beperkt aantal uren) er sterker op achteruit gingen. Dat heeft onder meer te maken met de vele evenementen, festivals,... die niet konden doorgaan.

Minder studentenjobs in horeca en via uitzendarbeid

In de horeca zijn traditioneel veel studenten aan de slag. In die sector daalde het aantal jobs tijdens de lockdowns dan ook het sterkst in (-41.000 ofwel -48% in het tweede kwartaal, -28.000, -36%in het vierde kwartaal). In de zomer was de daling van het aantal jobs veel minder sterk (-13.500, -13,5%) en viel het aantal uren zelfs nauwelijks terug (-0,5%)

Tijdens de zomermaanden, tussen de twee lockdowns, gingen vooral veel minder studenten aan de slag via uitzendkantoren. Het aantal jobs daalde er met meer dan een derde (-43.500, -35%) en er werden 2 miljoen uren minder gepresteerd, wat bijna evenveel is als de volledige daling van het aantal uren over alle sectoren heen. 

Toename in sommige sectoren

Het aanbod aan studentenjobs daalde niet overal. Sommige sectoren hadden in 2020 juist méér handen nodig. Het aantal gewerkte uren in 2020 steeg vooral in de handel (+1,8 miljoen uren, +9,7%) en de sector “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”(+1,4 miljoen uren, +19%). Ook in de land- en tuinbouw (+100.00 uren, +26,6%) en de bouwnijverheid (+230.000 uren, + 15%) konden studenten meer werken.

Waar komen deze cijfers vandaan?

De cijfers zijn afkomstig uit de kwartaalaangiften van de RSZ (DmfA). Ze hebben betrekking op de eerste drie kwartalen van 2020 die al zijn gepubliceerd, en op voorlopige cijfers over het vierde kwartaal. De volledige cijfers voor het vierde kwartaal en de geconsolideerde jaargegevens 2020 worden gepubliceerd in juni 2021.

Meer details vindt u op de website van de RSZ.