27 jun 2014 11:26

Studentenarbeid naar nieuw record in 2013

In 2013 is de studentenarbeid met 4% toegenomen ten opzicht van 2012. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Nooit hebben studenten meer gewerkt dan vorig jaar.

Vierde opeenvolgende stijging

In totaal zijn in België in 2013 456.930 jobstudenten (54% vrouwen, 46% mannen) aan het werk geweest. Dat zijn er 1,1% meer dan in 2012. Zij hebben samen 9,88 miljoen dagen gewerkt: een toename met 4 % ten opzichte van 2012 en meteen ook een record. Het is al de vierde jaarlijkse stijging op rij.

Een student werkt dus gemiddeld 21,6 dagen per jaar, 2,9% meer dan in 2012. Opgelet: een dag is niet noodzakelijk een volledige werkdag. Ook dagen van enkele uren worden bij de RSZ aangegeven als volledige dagen.

De meeste studenten komen aan een job via de uitzendsector, die goed is voor 32% van het aantal gewerkte dagen. Populair zijn ook de handel (21%) en de horeca (13%).

Aandeel zomervakantie krimpt

De stijging van het aantal gewerkte dagen doet zich voor in de kwartalen buiten de zomer. In het zomerkwartaal is zelfs iets minder gewerkt dan in 2012 (-0,9%). Toch blijft de zomer nog altijd met voorsprong het meest populaire seizoen voor studentenarbeid, goed voor 62,7% van het totale aantal gewerkte dagen.

1.562 euro per student

Een jobstudent verdient per jaar gemiddeld 1.562 euro. Mannelijke studenten doen het met 1.586 euro gemiddeld iets beter dan vrouwelijke studenten, die jaarlijks gemiddeld 1.541 verdienen. In totaal zijn in 2013 voor € 713.503.161 studentenlonen aangegeven bij de RSZ.

DmfA

De cijfers in dit persbericht hebben betrekking op de prestaties die in DmfA zijn aangegeven met solidariteitsbijdragen voor studenten (en die niet onderworpen zijn aan het gewone socialezekerheidsstelsel). DmfA is de aangifte waarin werkgevers elk kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers doorgeven aan de RSZ.