14 dec 2016 11:17

Studentenjobs: 50 dagen worden 475 uur

Op 1 januari 2017 veranderen de regels op studentenarbeid. De 50 dagen waarin studenten mogen werken met verminderde sociale bijdragen, worden dan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.

Een uur is een uur

Op dit moment mogen jobstudenten per jaar 50 dagen werken waarin zij en de werkgever minder sociale bijdragen betalen. Een gewone werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op zijn brutoloon, een jobstudent moet maar 2,71% afdragen; een werkgever betaalt 5,42% sociale bijdragen. Die voordelige regeling is waarschijnlijk een van de redenen waarom studentenjobs in de afgelopen jaren zo populair zijn geworden bij zowel studenten als werkgevers.

Maar het huidige systeem is niet voor iedereen even interessant. Een student die maar een paar uur per dag werkt, is toch een dag kwijt. Jobstudenten die op zaterdag een paar uur bij de bakker gaan werken of een avondje bijklussen in een café, zijn dus in het nadeel.
Daarom besloot de federale regering om de dagen om te zetten in uren. Vanaf 1 januari geldt een gewerkt uur dus als een uur en niet meer als een volledige dag. Bovendien verhoogde de regering het aantal uren tot 475, het equivalent van bijna 60 dagen (uitgaande van 8 uur per dag).

Maggie De Block: “De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten hen zo veel mogelijk kansen geven.”

Uren bijhouden met Student@work

De onlinetoepassing Student@work, waarin de student zijn resterende dagen kan aflezen, wordt op 1 januari 2017 een urenteller. Werkgevers van hun kant, zullen de Dimona-aangifte voor jobstudenten in uren moeten uitvoeren.

Voor het overige blijft de service voor de jobstudent en werkgever onveranderd. De student kan zijn dagen bekijken en een attest maken via een webtoepassing,  maar hij kan ook de handige app voor smartphones downloaden. Op de website studentatwork.be vinden studenten alle informatie over de regels op studentenarbeid.

Wat is Student@work?

Student@work is een initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Bij de introductie van het 50-dagensysteem in 2012 zette de RSZ een uitgebreide dienstverlening op om studenten en werkgevers te ondersteunen in het gebruik van de onlinetoepassing Student@work.

Via een uitgebreide communicatiecampagne (met name op de sociale media) worden studenten bewust gemaakt van de regels op studentenarbeid. Ook de overgang van dagen naar uren zal vergezeld gaan van een grote publiekscampagne via radio, bioscoopreclame en affichage op bussen.