25 sep 1998 17:00

Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden va
n de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijden
s de oorlog 1940-45