18 sep 1998 17:00

Studiecommissie over het lot van de bezittingen van de leden van de Jo
odse Gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oo
rlog van 1940-1945