20 dec 2019 14:43

Subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een subsidie toekent aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.

Het ontwerp kent de volgende toelages toe:

  • 42.131.234,63 euro aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen- en diensten 330
  • 16.868.765,37 euro aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten voor de uitvoering van artikel 4 van de wet van 21 november 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds