25 apr 2003 17:00

Subsidie Internationale Organisatie voor Migratie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een subsidie van 400.000 euro aan de Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een subsidie van 400.000 euro aan de Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.).

Het departement Binnenlandse Zaken kent jaarlijks een basisallocatie toe aan de internationale organisaties zoals de I.O.M. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de toekenning van een subsidie van 400.000 euro aan de I.O.M. voor het organiseren van activiteiten ter preventie en bestrijding van illegale immigratie uit sommige landen naar België. Die activiteiten bestaan uit informatiecampagnes voor de potentiële migranten en de netwerken en handels die onrechtmatige migratie en de versterking van de institutionele capaciteiten van de betrokken landen om deze preventie te promoten, zouden kunnen aanmoedigen. De subsidie wordt in vijf schijven toegekend.