26 okt 2020 14:31

Subsidie voor OCMW's voor de aankoop van levensmiddelen en hygiëneproducten en bepaalde instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een subsidie aan de OCMW’s voor de ondersteuning van de aankoop van levensmiddelen en hygiëneproducten. De ministerraad keurt ook de toekenning goed van een subsidie aan bepaalde instellingen voor de aankoop van basislevensmiddelen. 

De maatregel kent een subsidie aan de OCMW’s toe voor een bedrag van 6 miljoen euro, om hun initiatieven te ondersteunen in het kader van de toegang tot levensmiddelen en basishygiëneproducten. 

Deze aanvullende subsidie ondersteunt de aankoop van levensmiddelen via bijkomende middelen naast de bestaande initiatieven op het vlak van voedselhulp. Bovendien laat de subsidie de aankoop toe van hygiënemateriaal (handschoenen, zeep, gel, maskers…) voor de bijzonder kwetsbare groepen die geen toegang hebben tot beschermingsmateriaal tegen Covid-19. 

De ministerraad kent ook een subsidies toe aan ODC Antwerpen, het Rode Kruis, Alimen’T, de federatie van voedselbanken voor de aankoop van voedsel voor de meest behoeftigen.