30 jun 2006 17:00

Subsidiëring NGO's

Hervorming van de cofinanciering van NGO's

Hervorming van de cofinanciering van NGO's

De ministerraad besliste de cofinancering van NGO's te hervormen. Daarvoor keurde hij een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgesteld door de niet-gouvernementele organisaties. Het ontwerp is een initiatief van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker. De hervorming: - verdiept de programma-aanpak door meerjaarlijkse financiële enveloppes voor 3 jaar toe te wijzen. Dit biedt financiële zekerheid aan NGO's met een programma-erkenning; - stelt een financieringslijn van projecten in voor de NGO's die geen programma-erkenning hebben; - verlicht de procedures door één enkel programma voor drie jaar in te dienen in plaats van een vijfjarenprogramma en vijf jaarlijkse actieplannen; - realiseert een administratieve vereenvoudiging door de activiteiten tussen de Noord-acties en de Zuid-acties in functie van hun doeleinden te verdelen. Ter herinnering: het koninklijk besluit van 14 december 2005 over de erkenningen van NGO's stelt naast de basiserkenning de programma-erkenning in op basis van een onafhankelijke expertise. Die laat toe om subsidie aan te vragen voor driejaarlijkse programma's. Er wordt een overgangsperiode ingesteld tot 31 december 2010 De hervorming bestendigt het systeem van cofinanciering tussen de staat en de NGO's, met name de algemene financieringsregel 80% ten laste van de overheid en 20% bijdrage van de NGO's. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.