19 dec 2020 06:48

Subsidies NMBS en Infrabel voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gelden.

Het besluit van 21 december 2013 voorziet enkel in de financiering van de openbare dienstverleningstaken van de NMBS en Infrabel tot eind 2020. Het is noodzakelijk te voorzien in de verlenging van deze financiering vanaf 1 januari 2021. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de betaling van subsidies aan de NMBS en Infrabel mogelijk en zo zijn de kosten van hun openbare dienstverplichtingen in 2021 en de continuïteit in de uitvoering van hun openbare dienstopdrachten verzekerd. 

Het totale bedrag van de voorziene subsidies voor het jaar 2021 voor de NMBS en Infrabel bedraagt 3.284.402 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden