24 jul 2020 15:24

Subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de de toekenningsvoorwaarden van subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor 2020.

Het project voorziet voor 2020 in de toekenning van financiële overheidssteun, in de vorm van subsidies, aan de politiezones, zodat ze de meerkosten en budgettaire lasten kunnen dragen die voortvloeien uit de verlenging van de loopbaan van sommige personeelsleden.

De wet van 17 februari 2020 heeft de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie voor het jaar 2020 immers verlengd. Deze wet bepaalt dat eventuele meerkost ten opzichte van het bedrag van 46.125.000 euro in 2020 ten laste wordt genomen door de federale politie. Daarvoor werden de kredieten voor de federale politie verhoogd met 51.358.000 euro, volgens de ramingen.