27 apr 2007 17:00

Supplement bij de kinderbijslag

Aanpassing van de lijst van de begunstigden aan wie een supplement bij de kinderbijslag wordt toegekend voor vaste dienst in het buitenland

Aanpassing van de lijst van de begunstigden aan wie een supplement bij de kinderbijslag wordt toegekend voor vaste dienst in het buitenland

De ministerraad keurde een ontwerpvan koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont indiende en dat de lijst uitbreidt van personeelsleden die recht hebben op een supplement bij de kinderbijslag voor een vaste dienst in het buitenland. Komen in aanmerking voor het supplement: - de personeelsleden van politiediensten die zijn aangewezen met vaste dienst voor een opdracht bij Interpol, - de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat die een functie uitoefenen van verbindingsofficier bij een internationale instelling in het buitenland. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorie├źn van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie. (koninklijk besluit van 26 maart 1965)