01 dec 2020 20:45

SURE - Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Het Federaal Agentschap van de Schuld ontving vandaag de eerste tranche van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE). België heeft een lening gevraagd van EUR 7,803 miljard, waarvan EUR 6,210 miljard aangewend zal worden voor de financiering en herfinanciering van in aanmerking komende uitgaven door de federale overheid. Deze eerste tranche, die volledig ten goede komt van de federale overheid, bestaat uit een lening op 15 jaar voor een nominaal bedrag van EUR 2,000 miljard met eindvervaldag 4 juli 2035. Deze lening weerspiegelt de transactie van de Europese Commissie op 15 jaar met een coupon van 0,00% en een negatieve rentevoet van -0,102%. Daaruit volgt dat het overeenkomstig uitgekeerde bedrag (EUR 2,030 miljard) boven pari is (101,50%).

De financiering op lange termijn van het Agentschap bedraagt nu EUR 48,01 miljard, wat overeenkomt met 98.99% van het geplande bedrag van EUR 48.50 miljard.