01 apr 2022 18:07

Syntheserapport over de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de algemene beleidsnota’s

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi akte van het syntheserapport over de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de algemene beleidsnota’s.

Op 23 juli 2021 besloot de minsterraad dat elk regeringslid jaarlijks de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de SDG-targets moet integreren in haar of zijn algemene beleidsnota’s. Hierbij werd het sterk aanbevolen een beroep te doen op een materialiteitsanalyse waarvoor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) sjablonen ter beschikking stelt. De ministerraad stemde daarbij ook in met het principe dat de algemene beleidsnota’s een hoofdstuk bevatten waarin expliciet de link wordt gelegd met de SDGs en de SDG-targets. Een beknopt narratief van de materialiteitsanalyse net als extra informatie over de verwachte SDG-impact konden als bijlage bij de algemene beleidsnota worden opgenomen.

In zijn beslissing van 23 juli 2021 vroeg de ministerraad ook dat de minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling elk jaar tegen 1 april een generiek syntheserapport opmaakt over de afstemming van de beleidsnota’s van de regeringsleden op de SDG’s. Het syntheserapport werd opgesteld op basis van het voorstel van het FIDO, dat alle algemene beleidsnota’s 2022 doornam en analyseerde op basis van de beslissing van de ministerraad van 23 juli 2021. Het gaat hier om een generiek syntheserapport van de bijdrage van elk beleidsdomein aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.