21 apr 2023 18:05

Taalgebruik van het screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van regelgeving goed inzake het taalgebruik van het screeningsmechanisme bij aanmelding van een buitenlandse investering.

Een investering moet worden aangemeld bij het secretariaat van de Interfederale Screeningscommissie, dat wordt beheerd door de FOD Economie. De communicatie met de investeerder doorheen het hele screeningsproces gebeurt in principe ook steeds via het secretariaat.

In essentie zal de taal van aanmelding, en bijgevolg de proceduretaal, gelinkt worden aan het gewest waarin de Belgische entiteit waarin geïnvesteerd wordt, gelegen is.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.