06 mrt 2009 16:52

Tandheelkundige verzorging

Jongeren tot 18 jaar betalen geen remgeld meer voor behoudende tandheelkunde

Jongeren tot 18 jaar betalen geen remgeld meer voor behoudende tandheelkunde

De ministerraad heeft een onwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat jongeren tot 18 jaar vrijstelt van remgeld voor behoudende tandheelkundige prestaties. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een beslissing uit van het Nationaal Akkoord voor tandheelkundigen en ziekenfondsen 2009-2010. 

Op dit ogenblik zijn de behoudende prestaties in de tandheelkunde gratis tot de 15de verjaardag. Vanaf 1 mei 2009 geldt dat tot 18 jaar.

Het ontwerp heeft een gunstig advies gerkegen van het Verzekeringscomité van de dienst Tandheelkunde van de RSZ.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit geodgekeurd houdende wijziging van het kb van 10 oktober 1986 tot uitvoering van art. 53, al. 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.