13 feb 2015 14:27

Tarifering per eenheid van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de farmaceutische specialiteiten. 

Het ontwerp voert de tarifering per eenheid in van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten voor de patiënten die in een woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis verblijven. Deze hervorming kadert in de uitvoering van een besparingsmaatregel van de regering, die het volume van geneesmiddelen die gefactureerd worden aan het RIZIV onder controle dient te houden.

Om praktische redenen, wordt het begrip 'schijf van 7 dagen' vervangen door het begrip 'kalender-week' voor het toegekende honorarium voor de aflevering van vergoedbare farmaceutische specialiteiten met 'vast-orale vorm' aan een patiënt die in een een woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis verblijft. Ook wordt de waarde 2,65 euro opgetrokken naar 3,00 euro (zonder btw).

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek