04 apr 2003 17:00

Tax Shelter

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen (*) van de programmawet betreffende de Tax Shelter.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen (*) van de programmawet betreffende de Tax Shelter.

Deze artikelen hebben als doel de audiovisuele productie te steunen via een mechanisme van belastingvrijstelling. Het ontwerp wordt naar de Raad van State gestuurd voor advies binnen drie dagen. (*) artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002