08 sep 2016 13:39

Tax-shift: verbreding van de mogelijkheden voor de beheerscomités van de fondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verbreding van de mogelijkheden die de beheerscomités van de fondsen hebben om de middelen van de tax-shift te gebruiken. 

De opbrengst van de bijdrageverminderingen die worden toegekend sinds 1 april 2016 en vanaf 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 mogen eventueel aangewend worden voor de verhoging van het financieringsniveau bij Maribelbanen die in het verleden werden gecreëerd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector