18 jul 2012 17:49

Tax-on-web blijft groeien

Voorbije nacht klokte de FOD Financiën af op 2.414.632 aangiften via Tax-on-web.
Het streefcijfer van 3.130.000 aangiften via Tax-on-web lijkt hiermee zeker haalbaar. 

Tot en met 31 oktober 2012 kunnen de aangiften van burgers die een mandataris (boekhouder, belastingsconsulent, fiscalist, …) onder de arm nemen, via Tax-on-web ingediend worden.

Gisteren op de laatste dag werden er 48.293 aangiften geregistreerd, eergisteren, 16 juli 2012 waren er dat zelfs 58.935. Meteen is aangetoond dat de toepassing een grote toevloed van aangiften aankan.

Het aantal burgers dat zonder de hulp van een ambtenaar van Financiën of een mandataris hun aangifte zelf indiende steeg met 17,7 % van 1.049.787 in 2011 naar 1.235.538 in 2012.
Andere opvallende tendens daarbij is dat de burger steeds meer gebruik maakt van zijn eID en minder van zijn token om zijn aangifte in te dienen; 54,3 % diende in via zijn eID in 2012 tegenover 50,1 % in 2011.

Ook het aantal aangiften dat de ambtenaren van Financiën invulden via Tax-on-web is licht gestegen van 940.689 in 2011 naar 969.301 in 2012. Die stijging is vooral te verklaren door het succes van de invulsessies in shoppingcentra en tijdens gemeentelijke zitdagen, naast deze in de eigen kantoren van Financiën.

Het groeiende succes van Tax-on-web, is vooral opvallend omdat in 2012 het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte sterk verhoogd werd, van 724.019 in 2011 naar 1.464.000 in 2012. De burgers, gepensioneerden en personen met een vervangingsinkomen, die zulk een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus kregen, hoefden dus geen aangifte, noch op papier noch via Tax-on-web, meer te doen.
Van die groep dienden er 13,4 % of 195.513 hun aangifte in 2011 nog in via Tax-on-web. Het verdubbelen van de doelgroep van het voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft desondanks geen negatief effect op Tax-on-web.

Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte vullen elkaar zo perfect aan. Ze vormen samen de pijlers voor de toekomst van de belastingaangifte.