05 dec 2003 16:00

" Tax-on-Web II " en " Verkiezingen 2004

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad het opstarten van de projecten " Tax-on-Web II " en " Verkiezingen 2004 " goed.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad het opstarten van de projecten " Tax-on-Web II " en " Verkiezingen 2004 " goed.

Het project "Tax-on-Web II" beoogt de aanpassing, voor deel 1 van de aangifte in de personenbelasting, van het Tax-on-Websysteem aan de veranderingen inherent aan het nieuwe aanslagjaar 2004. Bij deze aanpassing wordt rekening gehouden met de reacties en kritiek van de gebruikers om het gebruiksgemak te verhogen. Deel 2 van de aangifte wordt ook on-line beschikbaar gemaakt. Ook voorziet het project de mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen door een derde persoon. Deze opdracht wordt besteld bij N.V. Accenture voor een bedrag van 3.000.216,78 euro. Het project "Verkiezingen 2004" heeft als doel om de resultaten van de verkiezingen 2004 on-line te publiceren. De applicatie zal gebaseerd zijn op de applicatie die werd ontwikkeld voor de federale parlementsverkiezingen 2003. Deze opdracht wordt besteld bij N.V. Accenture voor een bedrag van 2.628.991,20 euro.