03 dec 2004 16:00

Taxipost

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot machtiging van De Post, nv van publiek recht, om haar dochteronderneming Taxipost bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst te betrekken.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot machtiging van De Post, nv van publiek recht, om haar dochteronderneming Taxipost bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst te betrekken.

Het gaat onder andere om de distributie in België van postpakketen van 5 kg of meer. De internationale afhandeling van postpaketten van 2 kg of meer gebeurt via afspraken die Taxipost met de buitenlandse operatoren heeft gemaakt.