04 feb 2022 17:54

Taxshift

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de verlaging van lasten op arbeid. 

De maatregelen betreffen:

 • inzake fiscaliteit:
  • de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  • de hervorming van de gedeeltelijke niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • de invoering van een taks op de inscheping van een luchtvaartuig
  • de verhoging van de accijnzen op tabak
 • inzake sociale zaken:
  • de verhoging van de alternatieve financiering van het RSZ-Globaal Beheer ter compensatie van de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.