24 okt 2003 17:00

Te verkiezen leden in het Europees Parlement

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden.

Het voorontwerp van wet strekt ertoe verschillende wetgevingen aan te passen naar aanleiding van de reductie tot 24 zetels van Europees volksvertegenwoordiger waarover België voor de zittingsperiode 2004-2009 zal beschikken. Deze wijziging van het aantal zetels is het gevolg van de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie. Bovendien brengt het voorontwerp het aantal kiescolleges terug tot twee (in plaats van drie) en het aantal kieskringen tot drie (in plaats van vier). De verkiezing zal voortaan plaatsvinden op basis van twee colleges, het Nederlandse en het Franse, en drie kieskringen, de Vlaamse en de Waalse kieskring en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het voorontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen 5 werkdagen.