30 aug 2002 17:00

Technische assistentie van de mortieren

De Ministerraad verleende de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, de toelating om met de firma TDA via de onderhandelingsprocedure een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur af te sluiten voor:
- de levering van originele wisselstukken en gereedschap,
- de herstelling en/of standaardruil van de componenten en van de 120 mm RT mortieren en bijhorend materieel,
- aanverwante dienstenprestaties.

De Ministerraad verleende de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, de toelating om met de firma TDA via de onderhandelingsprocedure een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur af te sluiten voor: - de levering van originele wisselstukken en gereedschap, - de herstelling en/of standaardruil van de componenten en van de 120 mm RT mortieren en bijhorend materieel, - aanverwante dienstenprestaties.

Het gaat erom de 120mm RT mortieren operationeel te houden.