20 jul 2005 17:00

Technische en wetenschappelijke politie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald wat de technische en wetenschappelijke politie betreft.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald wat de technische en wetenschappelijke politie betreft.

Het voorontwerp van wet (**) heeft tot doel de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings (OGPHPK) toe te kennen aan bepaalde leden van het administratief en logistiek kader (Calog) van de directie van de technische en wetenschappelijke politie en van de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie van de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten van de federale politie. De toekenning van de hoedanigheid OGPHPK maakt het voor de Calog-personeelsleden mogelijk om de hun toevertrouwde opdrachten alleen uit te voeren en hun vaststellingen en opsporingen in processen-verbaal vast te leggen. Bijgevolg kunnen de politieambtenaren met de hoedanigheid OGPHPK die momenteel genoemde personeelsleden moeten vergezellen, zich vrijmaken voor andere taken. (*) van 7 december 1998. (**) dat tegemoetkomt aan de wil geuit op de Bijzondere Ministerraad van 30 en 31 maart 2004.