09 jan 2004 16:00

Technische installaties te Leopoldsburg

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract, via algemene offerteaanvraag, voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties van het militair kamp van Leopoldsburg.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract, via algemene offerteaanvraag, voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties van het militair kamp van Leopoldsburg.

Dit kamp beschikt niet over gekwalificeerd personeel om de uitbating te waarborgen van de thermische, hydraulische en elektromechanische installaties. Tot hiertoe werden deze activiteiten uitgevoerd door de firma Axima, waarvan het contract afloopt op 31 mei 2004.