05 dec 2019 20:21

Technische problemen My Handicap opgelost

De toepassing My Handicap was op donderdag 5 december korte tijd buiten dienst omwille van een technische storing. De DG Personen met een handicap heeft dit intussen samen met de softwareleverancier kunnen oplossen. De dossiers kunnen opnieuw geraadpleegd worden en ook nieuwe aanvragen indienen is opnieuw mogelijk.