12 mrt 2014 12:43

Technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn 2012/39/EU wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen omzet in Belgisch recht. 

Het ontwerp voorziet dat voor partnerdonaties van gameten (niet voor direct gebruik) de bloedstalen binnen drie maanden voorafgaand aan de eerste donatie moeten worden afgenomen. Voor latere partnerdonaties van dezelfde donor moeten nieuwe bloedstalen worden afgenomen binnen de 24 maanden vanaf de laatste afname. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen