09 mei 2003 17:00

Telefoontapinstallatie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een technische maatregel goed met betrekking tot de telefoontapinstallatie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een technische maatregel goed met betrekking tot de telefoontapinstallatie.

Het gaat meer bepaald om de verhoging van de bandbreedte van dit systeem om zo de verstaanbaarheid van de communicaties te verbeteren. Interceptie in werkelijke tijd wordt vooral gebruikt voor het onderzoek naar grote criminaliteit. De verhoging van de bandbreedte werd aangevraagd bij de installateur van de dataverbindingen, nl. Belgacom. De budgettaire impact van dit dossier bedraagt 27.417 euro, te imputeren op de begroting van de FOD Justitie.