24 jun 2005 17:00

Televox

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad erin toe, meerjarige overheidsopdrachten voor onbepaalde tijd te sluiten om televisiezendtijd op alle regionale Nederlandstalige en Franstalige zenders aan te kopen en te reserveren. De zendtijd dient voor de verspreiding van het regionaal magazine Televox.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad erin toe, meerjarige overheidsopdrachten voor onbepaalde tijd te sluiten om televisiezendtijd op alle regionale Nederlandstalige en Franstalige zenders aan te kopen en te reserveren. De zendtijd dient voor de verspreiding van het regionaal magazine Televox.

FOD Defensie wil, in overeenstemming met het Strategisch Plan en het Stuurplan van Defensie, zeker zijn van een continue positieve zichtbaarheid op jaarbasis, door op geïntegreerde wijze inzake zijn imago te communiceren. In het kader van de optimalisatie van de interne en externe communicatie, beantwoordt Televox aan de intentie om het medium televisie als een van de primaire communicatievectoren voor Defensie te gebruiken. De uitzendingen Televox-regionaal vullen de uitzendingen Televox-nationaal aan, door onder andere de rekruteringscampagne voor 2006 te ondersteunen. De opdrachten voor de regionale zenders zullen worden gerealiseerd via een onderhandelingsprocedure op basis van de feitelijke monopolies van de Regionale TV media en 'La Fédération des Télés Locales Wallonie-Bruxelles'. Die Regies zijn de enige mediacentrales die bevoegd zijn om de spreidingsruimtes van de toegewezen programmaruimtes op het net van de 11 Nederlandstalige en 12 Franstalige lokale zenders te commercialiseren.