07 dec 2018 16:54

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 14 maart 2014 over de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, in overeenstemming brengt met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

De wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen vermindert het aantal gerechtelijke kantons en hertekent het grondgebied van een bepaald aantal gerechtelijke kantons. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.