16 okt 2002 17:00

Terrein voor de nieuwe zetel van de NAVO

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven, ging de Ministerraad akkoord met de administratieve overdracht van een terrein van de Regie der Gebouwen naar het Ministerie van Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven, ging de Ministerraad akkoord met de administratieve overdracht van een terrein van de Regie der Gebouwen naar het Ministerie van Landsverdediging.

Het gaat om een terrein van 2,50 hectaren, dat grenst aan het Kwartier Koning Albert en thans in gebruik is door het Bestuur der Luchtvaart. Het terrein is gelegen langsheen de Leopold III-laan te Brussel. Het Kwartier Koning Albert alsook het overgedragen terrein zullen binnenkort het voorwerp uitmaken van een overeenkomst waardoor zij in concessie gegeven worden aan de NAVO. De NAVO zal er haar nieuwe zetel vestigen.