16 mei 1997 17:00

Teruggave van BTW aan belastingplichtigen die niet in België gevestig
d zijn