20 jul 2017 19:14

Teruggave van de terreinen die worden bezet door het NAVO-hoofdkwartier in Brussel

De ministerraad gaat akkoord met de modaliteiten in het kader van de teruggave van de terreinen die momenteel worden bezet door het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in Brussel.

Op 25 mei 2017 kreeg de overdracht van het nieuwe hoofdkwartier tussen België en de NAVO
concreet vorm ter gelegenheid van de bijzondere NAVO-vergadering in Brussel. Wanneer de NAVO naar haar nieuwe site is verhuisd, zullen de momenteel bezette terreinen aan België worden teruggegeven. Deze verhuis staat momenteel gepland vanaf eind november 2017.

Om dit teruggaveproces voor te bereiden, heeft een werkgroep NAVO-Ministerie van Defensie alle aspecten opgelijst die moeten worden behandeld in het kader van deze teruggave.
Voor elk aspect stelt de werkgroep een algemene aanpak voor, alsook een procedure, een
hoofdverantwoordelijke, een planning en controles die moeten worden uitgevoerd.
Om over te gaan tot het officiële einde van de concessie heeft de secretaris-generaal van de NAVO de Belgische regering verzocht om een officiële bevestiging dat de gedetailleerde modaliteiten  (hand-back standards and mechanisms) de erkende standpunten weerspiegelen. Dit document zal vervolgens als basis kunnen dienen voor de succesvolle organisatie van de teruggave.

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen in het document “Hand-back standards and
mechanisms” en belast de permanente vertegenwoordiger bij de NAVO ermee de secretaris-generaal van de NAVO hiervan op de hoogte te brengen.