24 jun 2024 11:38

Terugkoop OLO 74

In het kader van het terugkoopprogramma, dat is voorzien in het financieringsplan van 2024, zal het Federaal Agentschap van de Schuld vanaf maandag 24 juni op het Treasury-segment (TRS) van MTS Belgium aankoopprijzen noteren voor de terugkoop van OLO 74 (ISIN BE0000334434).

Deze lening, waarvan nu nog EUR 22,59 miljard in omloop is, komt op 22 juni 2025 op eindvervaldag.

Het Agentschap heeft momenteel van deze lening in zijn portefeuille een totaal van EUR 509,00 miljoen, dat werd overgenomen van overheidsinstellingen.