23 mei 2003 17:00

Terugvordering sociale Maribel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende besteding van de bedragen gestort bij het Terugvorderingsfonds van de sociale Maribel (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende besteding van de bedragen gestort bij het Terugvorderingsfonds van de sociale Maribel (*).

Dit ontwerp moet het mogelijk maken de openbare ziekenhuizen en de openbare psychiatrische inrichtingen aangesloten bij RSZ te vergoeden voor de kosten die zij hebben gedragen in het kader van de opleidingsprojecten. Ter herinnering: dit ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad (**). Het gaf aanleiding tot een protocolakkoord binnen het Fonds Sociale Maribel van de openbare ziekenhuizen en openbare psychiatrische inrichtingen aangesloten bij RSZ en van het Fonds Sociale Maribel van de openbare sector aangesloten bij RSZ. (*) van de privé-sector, van de openbare sector aangesloten bij RSZ en van de openbare sector aangesloten bij RSZ-PPO. (**) zie bericht nr. 13 van de Ministerraad van 20 december 2002.