20 dec 2002 16:00

Terugvordering sociale Maribel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende de besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds sociale Maribel (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende de besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds sociale Maribel (*).

De vier ontwerpbesluiten hebben tot doel om, op korte en lange termijn, de besteding van de bedragen in de verscheidene terugvorderingsfondsen van de sociale Maribel te organiseren. Het eerste ontwerp kent, voor 2002, verscheidene bedragen in het terugvorderingsfonds van de privé-sector toe aan Opleidingsinstituten en aan projecten ter bevordering van de tewerkstelling. De drie andere ontwerpbesluiten organiseren op structurele wijze het procedurekader van toekomstige toekenningen voor bedragen die zich vanaf 2003 zullen bevinden in zowel het terugvorderingsfonds van de privé-sector als dat van de publieke sector aangesloten bij de RSZ en dat van de publieke sector aangesloten bij de RSZ-PPO. (*) van de privé-sector, van de publieke sector aangesloten bij de RSZ en van de publieke sector aangesloten bij de RSZ-PPO.